Bài tập luyện tập cấu trúc 기 위해(서)

Hãy hoàn thành các câu dưới đây bằng cách vận dụng cấu trúc ngữ pháp V + Bài tập luyện tập cấu trúc 기 위해(서) – Hàn – Việt Trung Tâm

300411hoa10
Bài tập luyện tập cấu trúc 기 위해(서)

Tham khảo thêm: các dạng so sánh trong tiếng Hàn

Hoặc có thể xem thêm: ngữ pháp (으)ㄹ 정도로

 1. 너를 만납니다 / 여기까지 달려 왔다
  2. 한국에 취직합니다 / 한국어를 하다
  3. 가족 / 열심히 하다 
  4. 집을 사다 / 10년 전부터 돈을 모으다 
  5. 수업 시간에 자지않다 / 커피를 마시다
  6. 몸이 아픈 친구 / 약국에 가다.

Trung tâm Việt- Hàn

 

Email: hanviettrungtam@gmail.com

Website: http://trungtamviethan.com

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.