Bài tập luyện tập phần định ngữ của tính từ

Luyện tập về định ngữ cùng trung tâm Hàn Việt bạn nhé

BÀI TẬP LUYỆN TẬP PHẦN ĐỊNH NGỮ CỦA TÍNH TỪ

A 은/ㄴ N

비싸요

지갑를 샀어요

비싼 지갑을 샀어요

커요

집에서 살고 싶어요

 

많아요

사람이 극장에 있어요

 

좋아요

책을 읽으세요

 

머리가 길어요

여자를 좋아해요

 

더워요

날씨가 싫어요

 

가고 싶어요

나라가 어디입니까?

 

노래요

옷을 입어요

 

아름다워요

여행지 가고 싶어요

 

Tham khảo thêm: luyện dịch các dân tộc Việt Nam

있는/ 없는

여기에 있어요

가방이 제 가방이에요

여기에 있는 가방이 제 가방이에요

교실에 없어요

학생이 누구예요?

 

맛있어요

음식을 먹고 싶어요

 

재미없어요

영화를 봤어요

 

멋있어요

남자를 좋아해요

 

 

Luyện dịch các câu sau sang tiếng Hàn. Có sử dụng định ngữ

  1. Tôi không thích những bộ phim buồn
  2. Tôi muốn mua điện thoại nhỏ và đẹp
  3. Tôi ghét mùa hè. Vì tôi ghét thời tiết nóng.
  4. Tôi thích mùa đông lạnh. Tôi thích ăn những món ăn cay vào mùa đông.
  5. Những cô gái xinh thường thì không hiền.

다음 한국어 문장을 베트남어로 번역해 봅시다

  1. 우리반에서 키가 큰 학생은 제임스입니다.
  2. 저기에 있는 여쁜 집이 우리집이에요
  3. 저는 조용한 음악을 자주 듣습니다
  4. 저는 슬플때 가사가 없는 음악을 들거예요
  5. 그는 똑똑한 사람이지만 잘 안 생겼기때문에 안 좋아

Trung tâmViệt Hàn chúc các bạn học tốt

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Việt Hàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.