Luyện đọc tiếng Hàn sơ cấp

Luyện đọc tiếng Hàn sơ cấp Cùng Hàn Việt trung tâm học tiếng Hàn qua các bài đọc tiếng Hàn để có thể luyện đọc tiếng Hàn sơ cấp các bạn nhé 제 11과: 고향 Bài 11; Quê hương >> Sơ lược về bánh phu thê bằng tiếng Hàn >> Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Hàn sơ cấp 여러분 고향은 어디입니까? Quê...

Luyện dịch tiếng hàn thú vị

Luyện dịch tiếng hàn thú vị Hãy cùng luyện dịch tiếng hàn thú vị để các bạn có thể vừa trao đổi về cuộc sống với Hàn Việt Trung Tâm nhé các bạn >> Lịch khai giảng lớp sơ cấp tiếng Hàn >> Luyện dịch tiếng Hàn Quốc theo chủ đề 부모님 돌아가신 후 가장 많이 하는 8가지 ‘후회’8 Điều hối hận nhất...

Luyện dịch tiếng Hàn Quốc

Luyện dịch tiếng Hàn Quốc Cùng luyện dịch tiếng Hàn Quốc với Việt Trung Tâm nhé các bạn >> Đào tạo Tiếng Hàn Quốc trực tuyến qua Skype >> Lịch khai giảng lớp tiếng Hàn sơ cấp 사랑은 가슴 한편이 조금씩 죽는것이다.Yêu là chết ở trong lòng một ít사랑하는데 좀처럼 사랑을 못받으니까Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.많이 주었는데 별로 못...

Học tiếng hàn sơ cấp 고향

Học tiếng hàn sơ cấp 고향 Cùng học tiếng Hàn sơ cấp 고향 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé 제 11과: 고향 Bài 11; Quê hương >>học tiếng Hàn sơ cấp 하숙집 >> học tiếng Hàn sơ cấp 우리 학교 여러분 고향은 어디입니까? Quê hương của các bạn ở đâu vậy?   토모미 씨, 안녕하십니까? 저는 지금 제주도에 있습니다 제주도는 제...

Học tiếng hàn sơ cấp 우리 학교

Học tiếng hàn sơ cấp 우리 학교 Cùng học tiếng Hàn sơ cấp 우리 학교 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé 제 7 과: 우리 학교 Bài 7: Trường học của chúng tôi   >> học tiếng Hàn sơ cấp 직업  >> học tiếng Hàn sơ cấp 하숙집 우리 학교에 무엇이 있습니까? Trong trường học có cái gì? 여기는 우리 학교입니다 1층에 식당이...

Học tiếng hàn sơ cấp 하숙집

Học tiếng hàn sơ cấp 하숙집 Cùng học tiếng Hàn sơ cấp 하숙집 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé >> học tiếng Hàn sơ cấp bài 우리 가족  >> học tiếng Hàn sơ cấp bài 직업 제 8과: 하숙집 Bài 8: Nhà trọ 여러분은 어디에서 삽니까? Mọi người sống ở đâu vậy? 우리 하숙집은 신촌에 있습니다 우리 하숙집은 2층집입니다 하숙집 앞에는 약국이 있습니다 하숙집 뒤에는...

Học tiếng hàn sơ cấp 직업

Học tiếng hàn sơ cấp 직업 Cùng học tiếng Hàn sơ cấp 직업 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé >> học tiếng Hàn sơ cấp bài 제방 >> học tiếng Hàn sơ cấp bài 우리 가족  제 9과: 직업 Bài 9: Nghề nghiệp 여러분은 직업이 있습니까?무슨 일을 합니까? Các bạn có nghề nghiệp không? Các bạn đang làm việc gì thế?   우리 하숙집에...

Học tiếng hàn sơ cấp 우리 가족

Học tiếng hàn sơ cấp 우리 가족 Cùng học tiếng Hàn sơ cấp bài 우리 가족 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé 제10과: 우리 가족 Bài 10: Gia đình   >> học tiếng Hàn sơ cấp bài 제방 >> học tiếng Hàn sơ cấp 우리 교실 여러분 가족은 몇 명입니까? 누가 있습니까? Gia đinh các bạn có bao nhiêu người? Có những ai? 우리 가족은 네...

Học tiếng hàn sơ cấp 제방

Học tiếng hàn sơ cấp 제방 Cùng học tiếng Hàn sơ cấp 제방 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé >> ngữ pháp 기 일쑤이다 >> học tiếng Hàn sơ cấp bài 우리 교실 제방은 2층에 있습니다. 제 방에는 침대하고 옷장이 있습니다. 책상도 있습니다. 책상에 교과서하고 시계가 있습니다. 제 방에 텔레비전하고 냉장고는 없습니다. 텔레비전하고 냉장고는 1층에 있습니다. Phòng tôi ở trên tầng...

Học tiếng Hàn sơ cấp 우리 교실

Học tiếng Hàn sơ cấp 우리 교실 Cùng học tiếng Hàn sơ cấp 우리 교실 cùng trung tâm Hàn Việt các bạn nhé >> ngữ pháp 기 일쑤이다 >> Bài tập luyện tập cấu trúc 기 위해(서) 여기는 우리 교실입니다 우리교실에 책상, 의자,칠판,시계가 있습니다 이것은 가방입니다. 제 가방은 큽니다 제 가방에 책, 공책,사전이 있습니다 Đây là lớp học của chúng tôi. Trong lớp học của...

Bài tập luyện tập cấu trúc 기 위해(서)

Bài tập luyện tập cấu trúc 기 위해(서) Hãy hoàn thành các câu dưới đây bằng cách vận dụng cấu trúc ngữ pháp V + Bài tập luyện tập cấu trúc 기 위해(서) – Hàn – Việt Trung Tâm Tham khảo thêm: các dạng so sánh trong tiếng Hàn Hoặc có thể xem thêm: ngữ pháp (으)ㄹ 정도로 너를 만납니다 / 여기까지 달려 왔다 2....

Luyện dịch về tang lễ

Luyện dịch về tang lễ Cùng luyện dịch tiếng hàn về tang lễ cùng trung tâm Hàn Việt các bạn nhé Tham khảo thêm: luyện dịch về vấn đề mê tín 장례식은 돌아가신지 3일, 5일, 9일 이렇게 홀수 날 동안 치르는데 이 날짜가 길수록 더 정중한장례로 생각되었습니다. Đám tang được tổ chức vào số ngày lẻ 3 ngày, 5 ngày, 9...

Luyện dịch về mê tín

Luyện dịch về mê tín Cùng luyện dịch về vấn đề mê tín với trung tâm Hàn Việt các bạn nhé Tham khảo thêm: Luyện tập về định ngữ 미신은 아마 인류가 시작되면서부터 생겼다고 해도 틀린말은 아닐 것입니다. Dù nói Mê tín có từ lúc nhân loại được hình thành thì dường như cũng không phải là 1 điều sai trái....

Bài tập luyện tập phần định ngữ của tính từ

Bài tập luyện tập phần định ngữ của tính từ Luyện tập về định ngữ cùng trung tâm Hàn Việt bạn nhé BÀI TẬP LUYỆN TẬP PHẦN ĐỊNH NGỮ CỦA TÍNH TỪ 가 나 A 은/ㄴ N 비싸요 지갑를 샀어요 비싼 지갑을 샀어요 커요 집에서 살고 싶어요   많아요 사람이 극장에 있어요   좋아요 책을 읽으세요   머리가 길어요 여자를 좋아해요   더워요 날씨가 싫어요...

Luyện dịch các dân tộc Việt Nam

Luyện dịch các dân tộc Việt Nam Cùng luyện dịch các dân tộc Việt Nam với Hàn Việt Trung tâm các bạn nhé Tham khảo thêm: luyện dịch về lần đầu gặp gỡ 베트남은 54개의 다양한 민족으로 구성되어 있다. 각 민족들은 많은 어려움과 역경을 헤쳐 나가도록 잘 뭉쳤으며 이는 외압을 물리친 역사에 분명히 기록되어 있다. 오늘날 54개의 각 민족들은 다 같이 힘을 합쳐 부강한...

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.