Danh sách các trường Đại Học, Cao Đẳng du học Hàn Quốc năm 2016

Căn cứ vào kết quả đánh giá tỷ lệ sinh viên quốc tế (Bao gồm cả Sinh viên Việt Nam) sống bất hợp pháp tại các trường trong năm 2015, Đại Sứ Quán niêm yết danh sách các trường Đại Học, Cao Đẳng du học Hàn Quốc năm 2016, các trường du học hàn quốc,các trường du học tại hàn quốc,các trường du học ở hàn quốccác trường đại học có học bổng du học hàn quốc như sau:

  Kết quả đánh giá hội đồng xác nhận năm 2015.
 
1. Danh sách các Trường Đại học xác nhận ( 80 trường, từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016 ) 
– Các trường Đại học chương trình học 4 năm. Có 69 trường
Trong đó 41 trường được thành lập từ lâu như:
 
Trường Đại Học Kyung Sang, Cheon Nam, Cheon Buk, Chung Buk, Seoul Si Lip, Kon Kuk, Ko Lia, Dea Choen, Sang Myung, So Kang, Suk Myung woman, A jou, Yonsei , I Woa woman, In Ha, Chung Ang, Han Yang, 
Quốc tế Han Kuk , U Song, Kong Chu, Bu San, Je Ju, Khoa học kỹ thuật Seoul, Ka Tho Lik, Kon Yang,  Kyung Song, Kyung Hi, Dong Kuk, Dong A, Myung Ji, Bu San, Sang Myung, Seoul woman, Son Mun, Đào Tạo Kỹ Thuật Han Kuk, Ngoại ngữ Han Kuk, Kỹ thuật công nghiệp Han Kuk, Seoul, Học Viện khoa học kỹ thuật Han Kuk.
 
– Có 28 trường ĐH mới được thành lập như:
 
Trường ĐH Ka Cheon, Kyung Buk, Dea Jn, Dong Y, Bu Kyung, Se Myung, Sung Sil, Silla,  In Je, Choen Ju, Chaeng Won, Chung Nam, Han Nam,
 Ha Lim, Han Seonng, Ho So, Mok Won, Han Kuk Hea Yang, Kang Lung Won Ju, Kuk Min, Kim Cheon, Tan Kuk, Dong So, Soeng Kun Koa, Soeng Sin Woman, Sun Choen, Han Dong.
 
– Trường Cao Đẳng đã được công nhận thành Trường Đại Học: Có 11 trường
     Trong đó có 5 trường đã được công nhận từ lâu như: 
Trường Đại Học Dong Yang Mi Lee, Han Yang Woman, Công Nghiệp In Ha, Du Lịch Je Ju, Je Ju Ha La.
 
Có 6 trường ĐH mới được công nhận như:
Trường ĐH Kyung Buk, Gu Mi, Bu Cheon, Soen Leen, Công nghệ Seoul , Han Kuk Yong Sang,
 
2. Tên các Trường ĐH, CĐ được xác nhận chưa đạt tới 1% Cư Trú bất hợp pháp: Có 46 Trường.
Trong số  37 trường ĐH: Có 26 trường ĐH đã thành lập từ lâu và 11 trường ĐH mới thành lập như:
 
– Trường ĐH Cheon Nam, Cheon Buk, Chung Buk, Seoul Si Lip, Kon Kuk, Ko Lia, Dea Cheon, So Kang, Suk Myung, A jou, Yonsei, I Hoa Woman, Chung Ang, Han Yang, Quốc Tế Han Kuk, U Song, Je Ju, KH K.Thuật Seoul, Ka Tho Lik, Kyung Hi, Ngoại Ngữ Bu San , Ngoại Ngữ Han kuk, Seoul, HV KT Quân sự Han Kuk.
 
– Trường ĐH  Se Myung, Sung Sil, Silla, Cheon Ju, Ho So, Han kuk Hee Yang, Kang Lung Won Ju, Dong So, Sing Gun Goa, Sun Cheon, Han Dong.
 
• Các Trường CĐ được công nhận thành Trường ĐH có 9 trường:
Trong đó có 4 trường được công nhận từ lâu và 5 trường mới như:
 
– Trường ĐH Dong Yang My Lee, Han Yang Woman, In Ha, Je Ju, 
– Trường ĐH Kyung Buk, Gu Mi, Bu Cheon, Seoul, Han Kuk Yong Sang.
 
3. Hạn chế visa ( 4 trường ) Học kỳ 2 và kỳ mùa đông năm 2015, học kỳ 1 và học kỳ mùa hè năm 2016.
 
Trường ĐH Han Se, KH K.Thuật Kyung Nam, Khoa Học Cheon Buk, Khoa Học Dea Gu.
 
4. Mệnh lệnh điều chỉnh học trong 4 năm ( 5 trường )
    Trường ĐH An Dong, Yong Nam I Kong, KH K.thuật Kyung Gi, Dea Lim, 
    Won Goang .
5. Các trường ĐH Tư vấn( 19 trường) 
Trường ĐH Kang Nam, Goang Ju woman, Cho Son, Goang Sin, Sam Yuk, Dong Tok woman, Mỹ thuật tổng hợp Han Kuk, Khoa Học Kim Cheon, Yong song, Kyung In Woman, Kim Po, In Tok, Cheon Ju Pi Cheon, Ko ku Lia, Văn Hoá Ke Myung, KHKT Tong Won, Cho Son I Kong, Tong BuSan.
6. Các trường ĐH dừng tuyển sinh ( 10 Trường  năm 2013) 
Trường ĐH Dong A In Je, Mỹ thuật Bu San, Sang Ji Yong So, Se Kyung, Sung Koc, Song Won, Song Ho, Ngoại ngữ Yong Nam, Han Lia, Han Chung,

TƯ VẤN VÀ LÀM HỒ SƠ DU HỌC HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Việt- Hàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.