Đáp án kỳ thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động Hàn Quốc KLPT – EPS năm 2017

Đáp án kỳ thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động Hàn Quốc KLPT – EPS năm 2017 ngày 17/06/2017

Đề D Ca 1:

dap-an-de-thi-tieng-han (7)

1: 4

2: 2

3: 4

dap-an-de-thi-tieng-han (1)

4: 3

5: 3

dap-an-de-thi-tieng-han (2)

6: 4

7: 4

8: 4

9: 1

dap-an-de-thi-tieng-han (4)

10: 1

11: 3

12: 3

13: 2

dap-an-de-thi-tieng-han (6)

14: 2

15: 3

16: 1

dap-an-de-thi-tieng-han (5)

17: 3

18: 2

19: 1

20: 1

dap-an-de-thi-tieng-han (3)

21: 1

22: 2

23: 2

24: 4

25: 2

Đề D Ca 2:

dap-an-de-thi-tieng-han-de-d (6)

1: 1

2: 3

3: 2

dap-an-de-thi-tieng-han-de-d (3)

4: 4

5: 1

dap-an-de-thi-tieng-han-de-d (2)

6: 2

7: 4

8: 1

9: 2

dap-an-de-thi-tieng-han-de-d (5)

10: 4

11: 4

12: 3

dap-an-de-thi-tieng-han-de-d (4)

13: 2

14: 1

15: 3

16: 3

17: 3

dap-an-de-thi-tieng-han-de-d (1)

18: 4

19: 2

20: 4

21: 1

dap-an-de-thi-tieng-han-de-d (7)

22: 1

23: 1

24: 3

25: 2

Lưu ý: Các đề khác chỉ thay đổi vị trí các câu, mọi người chú ý đối chiếu đề của mình.

Đáp án đề nghe đang cập nhật.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.