Đáp án kỳ thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động Hàn Quốc KLPT – EPS ngày 18/06

Đáp án kỳ thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động Hàn Quốc KLPT – EPS ngày 18/06

Đề D Ca 3 sáng ngày 18/06

dap-an-de-d (2)

1: 2

2: 1

3: 2

dap-an-de-d (4)

4: 1

5: 3

6: 4

z690783223461_94969e6ef7136b1e9bd453172f0c8c04

7: 1

8: 4

9: 1

10: 3

dap-an-de-d (3)

11: 4

12: 3

13: 1

dap-an-de-d (1)

14: 2

15: 2

16: 3

17: 1

dap-an-de-d (6)

18: 2

19: 1

20: 4

21: 3

dap-an-de-d (5)

22: 4

23: 4

24: 2

25: 2

Tham khảo thêm Đáp án kỳ thi tiếng Hàn KLPT – EPS  ngày 17/06/2017

Đề B Ca 4 chiều ngày 18/06

dap-an-de-b-ngay-18-06 (2)

1: 3

2: 1

3: 2

4: 4

dap-an-de-b-ngay-18-06 (1)

5: 4

6: 2

7: 3

8: 3

dap-an-de-b-ngay-18-06 (6)

9: 2

10: 4

dap-an-de-b-ngay-18-06 (5)

11: 3

12: 4

13: 3

14: 4

dap-an-de-b-ngay-18-06 (7)

15: 1

16: 2

17: 4

dap-an-de-b-ngay-18-06 (4)

18: 2

19: 3

20: 3

dap-an-de-b-ngay-18-06 (3)

21: 1

22: 1

23: 4

24: 2

25: 1

Lưu ý: Các đề khác chỉ thay đổi vị trí các câu, mọi người chú ý đối chiếu đề của mình.

Đáp án đề nghe đang cập nhật.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.