Học tiếng hàn sơ cấp 우리 가족

Cùng học tiếng Hàn sơ cấp bài 우리 가족 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé

10: 우리 가족

Bài 10: Gia đình

maxresdefault
Học tiếng hàn sơ cấp 우리 가족

 

>> học tiếng Hàn sơ cấp bài 제방

>> học tiếng Hàn sơ cấp 우리 교실

여러분 가족은 몇 명입니까? 누가 있습니까?

Gia đinh các bạn có bao nhiêu người? Có những ai?

우리 가족은 네 명입니다

아버지, 어머니, 형 그리고 저입니다

부모님은 일본에 계십니다

아버지는 은행원이시고 어머니는 선생님이십니다

형은 회사원입니다

형은 미국에서 일합니다

저는 한국에서 한국말을 배웁니다.

Gia đình tôi có 4 người

Bố, mẹ , anh trai và tôi

Bố mẹ tôi ở Nhật Bản

Bố tôi là nhân viên ngân hàng, mẹ tôi là giáo viên

Anh trai tôi là nhân viên công ty

Anh trai tôi làm ở Mỹ

Tôi học tiếng hàn ở Hàn Quốc

가족: Gia đình

명: Người

아버지: Bố

어머니: mẹ

형: Anh trai ( Em trai gọi)

그리고: Và ( liệt kê)

저: Tôi

부모님: Bố mẹ

일본: Nhật Bản

계시다: Có kính ngữ của  있다

은행원: Nhân viên ngân hàng

회사원: Nhân viên công ty

미국: Nước Mỹ

한국: Hàn Quốc

한국말: Tiếng Hàn

배우다 = 공부하다: Học

Trung tâm Việt Hàn

Email: hanviettrungtam@gmail.com

Website: http://trungtamviethan.com

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.