Học tiếng hàn sơ cấp 우리 학교

Cùng học tiếng Hàn sơ cấp 우리 학교 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé

제 7 과: 우리 학교

Bài 7: Trường học của chúng tôi

67e9c1d7-f809-408f-8388-886f3baab661

 

>> học tiếng Hàn sơ cấp 직업 

>> học tiếng Hàn sơ cấp 하숙집

우리 학교에 무엇이 있습니까?

Trong trường học có cái gì?

여기는 우리 학교입니다

1층에 식당이 있습니다

강당도 1층에 있습니다

사무실은 2층에 있습니다

3층에는 선생님 방이 있습니다

컴퓨터 실은 6층에 있습니다

Đây là trường học của chúng tôi

Ở tầng 1 có nhà hàng

Giangr đường cũng ở tầng 1

Trên tầng 2 có văn phòng

Thầng 3 có phòng của giáo viên

Phòng máy vi tính ở trên tầng 6

em-hay-ta-ve-lop-hoc-cua-em

학교: Trường học

식당: Nhà hàng

강당: Giangr đường

사무실: Văn phòng

선생님: Giaos viên

컴퓨터실: Phòng máy tính

Trung tâm Việt Hàn

 

Email: hanviettrungtam@gmail.com

Website: http://trungtamviethan.com

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.