Học tiếng hàn sơ cấp 직업

Cùng học tiếng Hàn sơ cấp 직업 với Hàn Việt trung tâm các bạn nhé

tieng-nhat-chuyen-nghanh-chu-de-nghe-nghiep
Học tiếng hàn sơ cấp 직업

>> học tiếng Hàn sơ cấp bài 제방

>> học tiếng Hàn sơ cấp bài 우리 가족 

9: 직업

Bài 9: Nghề nghiệp

여러분은 직업이 있습니까?무슨 일을 합니까?

Các bạn có nghề nghiệp không? Các bạn đang làm việc gì thế?

 

우리 하숙집에 경희씨, 토모미 씨,  마이클 씨가 있습니다

경희 씨는 무역회사에 다닙니다.

사무실이 여의도에 있습니다

토모미 씨는 은행에서 일합니다

은행은 신촌에 있습니다

마이클 씨는 기자입니다

신문사가 종로에 있습니다

모두 열심히 일합니다.

Nhà chúng tôi có 경희씨, 토모미 씨,  마이클 씨

경희씨 làm ở công ty thương mại. Văn phòng ở 여의도

토모미 씨 làm việc ở ngân hàng. Ngân hàng ở 신촌.

마이클 씨 là phóng viên. Tòa soạn báo ở 종로

Tất cả đều làm việc rất chăm chỉ

 

직업: Nghề nghiệp

무역회사: Công ty thương mại

여의도: Youido.

다니다: Đi ( thường xuyên, đi học, đi làm)

은행: Ngân hàng

신촌: SinChon

일하다: Làm việc

모두: Tất cả

종로: Jonglo

열심히: 1 cách chăm chỉ

Trung tâm Việt Hàn

 

Email: hanviettrungtam@gmail.com

Website: http://trungtamviethan.com

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.