Luyện dịch các dân tộc Việt Nam

Cùng luyện dịch các dân tộc Việt Nam với Hàn Việt Trung tâm các bạn nhé

tải xuống
Luyện dịch các dân tộc Việt Nam

Tham khảo thêm: luyện dịch về lần đầu gặp gỡ

베트남은 54개의 다양한 민족으로 구성되어 있다. 각 민족들은 많은 어려움과 역경을 헤쳐 나가도록 잘 뭉쳤으며 이는 외압을 물리친 역사에 분명히 기록되어 있다. 오늘날 54개의 각 민족들은 다 같이 힘을 합쳐 부강한 베트남을 건설하는데에 주력하고 있다. 각 민족들은 베트남에 같은 조상이 있다는 공통점 외에도 자신들만의 특색이 따로 있다

–> Phần dịch:
Việt Nam có 54 thành phần dân tộc. Các dân tộc cùng đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách- điều này được minh chứng rõ ràng mỗi khi có giặc ngoại xâm tới. Ngày nay, 54 thành phần dân tộc cùng nhau kề vai sát cánh để xây dựng nên đất nước Việt Nam giàu mạnh. 54 dân tộc anh em tuy cùng chung huyết thống, nhưng mỗi dân tộc lại mang 1 nét đặc sắc riêng.

Trung tâm giao lưu ngôn ngữ và văn hóa Việt- Hàn chúc các bạn học tốt

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Việt Hàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.