Ngữ pháp 기 일쑤이다

Cùng học về ngữ pháp 기 일쑤이다 các bạn nhé

ĐT-기 일쑤이다
Cách dùng: Chủ yếu dùng với ý nghĩa tiêu cực(부정적인 의미) của hành động hay xảy ra. Mang nghĩa là “hay”, “thường xuyên”, “dễ”…
>> ngữ pháp (으)ㄹ 정도로

>> Bài tập luyện tập cấu trúc 기 위해(서)

471605248016770

전에는 안 그러더니 요즘 들어 지각하기 일쑤군요.
Trước đây thì không vậy, tự nhiên dạo này hay bị đến muộn nhỉ.
요즘은 금방 생각했던 것도 잊어버리기 일쑤입니다.
Dạo này ngay cả đến cái vừa nghĩ cũng hay bị quên.
그는 낮잠을 잘 자니까 버스를 놓치기 일쑤예요.
Anh ấy ngủ muộn nên dễ(hay) bị nhỡ xe bus.
안경을 안 쓰면 숫자를 잘못 보기가 일쑤다.
Nếu không đeo kính thì hay bị nhìn nhầm số.

Trung tâm Việt Hàn

 

Email: hanviettrungtam@gmail.com

Website: http://trungtamviethan.com

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.