Ngữ pháp tiếng Hàn cấu trúcㅡ고말고요

Học tiếng Hàn Quốc qua ngữ pháp tiếng Hàn cấu trúc ㅡ고말고요 cùng trung tâm Hàn Việt các bạn nhé

c6ee7990210915ac36804a38256520cf

 

>> ngữ pháp tiếng Hàn cấu trúc 이다

>> Lịch khai giảng khóa học tiếng Hàn cuối tháng 4/2016

CT
Vst고말고요.
(không dùng thời thì trước 고말고요)

2, Ý nghĩa:

– Được dùng trong hội thoại
– Người nói công nhận với ý kiến đối phương, đồng thời sau đó đưa ra 1 số dẫn chứng hoặc ý kiến bổ sung để làm rõ ý.

à có thể dịch là: tất nhiên…, đương nhiên là….

3, VÍ DỤ

– 가: 한국이 그렇게 좋아요? (Hàn Quốc tuyệt như thế sao?)

나: 좋고말고요. 한국말, 한국사람, 한국음식, 다 좋아요. (Tất nhiên là tuyệt rồi. Tiếng Hàn Quốc, con người Hàn Quốc, ẩm thực Hàn Quốc, tất cả đều tuyệt)

– 가: 그 친구가 그렇게 똑똑해요? (bạn ấy thông minh vậy sao?)

나: 똑똑하고말고요. 모르는 것이 없던데요. (tất nhiên là thông minh rồi. Mình thấy không có gì là bạn ấy không biết cả)

– 가: 지난번에 빌려준 책을 다 읽었어요? (cuốn sách mình cho bạn mượn tuần trước đã đọc xong chưa?)

나: 다 읽고말고요. (tất nhiên là đọc xong hết rồi)

– 가: 이거, 청첩장이야. 내 결혼식에 꼭 와 줄 거지? (cái này là thiệp cưới của mình. Bạn nhất định đến đám cưới mình đúng không?)
– 나: 그럼. 가고말고요. 네 결혼식에 내가 빠지면 되겠니? (tất nhiên là mình đi mà. Đám cưới bạn mà mình không đến được sao?)
– 여름에 한국 해변들이 아주 복잡해지고말고요.
– 도시의 대중교통이 시골보다 더 편하고말고요

Trung tâm Việt- Hàn

Email: hanviettrungtam@gmail.com

Website: http://trungtamviethan.com

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.