Cấu trúc ngữ pháp V -지 그래요?

Cấu trúc ngữ pháp V -지 그래요? Chắc hẳn còn rất nhiều bạn còn thắc mắc về Cấu trúc ngữ pháp – V -지 그래요?, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào . Hãy cùng  Trung tâm Việt Hàn học về cấu trúc này nhé các bạn Cấu trúc ngữ pháp...

Động từ tính từ -도록

Động từ tính từ -도록 Chắc hẳn còn rất nhiều bạn còn thắc mắc về Cấu trúc ngữ pháp – V /A – 도록 ?, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào . Hãy cùng  Trung tâm Việt Hàn học về cấu trúc này nhé các bạn ĐỘNG TỪ,...

Cấu trúc ngữ pháp 거나 말거나

Cấu trúc ngữ pháp 거나 말거나 Chắc hẳn còn rất nhiều bạn còn thắc mắc về Cấu trúc ngữ pháp – 거나 말거나, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào . Hãy cùng  Trung tâm Việt Hàn học về cấu trúc này nhé các bạn NGỮ PHÁP: 거나 말거나 Cấu...

Cấu trúc ngữ pháp – 거나

Cấu trúc ngữ pháp – 거나 Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp – 거나, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Trung tâm Việt Hàn Xin lý giải những điều đó. Phạm trù: 열결 어미- Là vị tố liên kết  Cấu...

Cấu trúc ngữ pháp 고 싶다

Cấu trúc ngữ pháp 고 싶다 Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 고 싶다, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Trung tâm Việt Hàn Xin lý giải những điều đó. 고 싶다: MUỐN… – 고 싶다 được sử dụng để...

Cấu trúc ngữ pháp 그냥

Cấu trúc ngữ pháp 그냥 Có rất nhiều bạn hỏi về Cấu trúc ngữ pháp 그냥, vậy cấu trúc này có ý nghĩa như thế nào và cách dùng ra sao và dùng trong trường hợp nào thì nay Trung tâm Việt Hàn Xin lý giải những điều đó. Một dạng xuất hiện rất thường xuyên trong văn nói thông thường...

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.